Császár György emlékének


A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár felhívása, melyben arra kérik az olvasót, ha van olyan családtagja, aki az I világháború során orosz fogságban volt, írjon róla, felidézett bennem egy családi legendát.
Anyám mesélt Gyuri bácsiról, nagyanyánk testvéréről, aki a szegedi malomban dolgozott és valami munkás szervezkedésért várfogságra ítélték, amit a Przemysl-i vár építésével töltött. Szabadulása után rövidesen kezdődött a Nagy Háború, amiben az 5. magyar királyi szegedi honvéd gyalogezred kötelékében vett részt és esett fogágba Przemysli-nél 1915. március 21-én. Ez a nap az utolsó nagy kitörés napja volt. A hadosztály, melyhez az ezrede tartozott 67 százalékos veszteséget szenvedett. Másnap a vár kapitulált.
15 év kálvária után keveredett haza a szibériai Csitából Japánon át betegen, és hamarosan meg is halt.
Már akkor is felkeltette az érdeklődésemet ez a magyar embernek kimondhatatlan nevű vár. Kutattam egy kicsit, már amennyi időm volt. Írtam egy cikket, aztán elfeledkeztem az egészről.
Most, immár nyugdíjasan hála a fent említett felhívásnak újból kedvem lett foglalkozni rég halott rokonom és a Vár közös sorsával.
Az Internet most is segítségemre volt, valamint találtam néhány érdekes könyvet is. A figyelmes olvasó bizonyára felfedezi, hogy a tudósítások meglehetősen elfogultak. Jelentős különbség van a hadtudomány és a kor sajtójának véleménye között a Vár védelmének hadi jelentőségét illetően, de azt senki sem vitatja, hogy a védők mind a két ízben a hősiességnek és az önfeláldozásnak a történelem legnagyobbjaiét idéző tetteit vitték végbe.

Császár György bevonulásakor

 

 

 

Bevezető
Przemysl vára
Przemysl képekben
Przemysl 1925 március 21-iki Emlékünnepén tartott előadások
A m.kir.5.szegedi honvéd gyalogezred parancsnokának visszaemlékezései
Emlékezés Gyóni Géza Przemysl és a fogság költőjének halálára
(Benne több adalék a hadifogolytábor életéről)
Gyóni Géza összes versei
Gyóni Géza verseinek a Nyugatban megjelent kritikája
Egy vers, ami csak azért érdekes, mert Kosztolányi Dezső fordította
A Világháború képes krónikája korabeli tudósításai a Vár védelméről:
Przemysl első ostroma
Przemysl eleste
Részlet egy fogolytárs visszaemlékezéseiből
Csita
Julier Ferenc : 1914–1918 : A világháború magyar szemmel (1933)

Egy mai értékelés a vár szerepéről

Szemelvények a kor irodalmából

A hadifogolytáborban