Történetünk főszereplője azon kevesek közé tartozik, aki az első világháborút megelőző helyi konfliktusoktól a háború befejezéséig csapattisztként teljesített szolgálatot, és minden olyan fronton megfordult ahol a monarchia csapatai harcoltak.
Az első helyszín ahonnan tudósítást kapunk az éppen megszülető Albánia.
A balkáni háborúk során a Török birodalom sorra vesztette el Európai területeit a hajdani vazulusaival vívott harcokban. Amikor Törökország túlságosan meggyengült és Szerbia túlzottan megerősödött a nagyhatalmak közbeavatkoztak. A londoni konferencián olyan békefeltételeket diktáltak melyek megóvták Európa beteg emberét a széthullástól, és Albánia létrehozásával megakadályozták Szerbia kijutását a tengerhez.
1913-ban Albániát önálló fejedelemséggé nyilvánították és Wilhem Wied német herceget jelölték ki uralkodónak, aki 1914. március 07.-én bevonult Durazzóba a fővárosba.

Annak érdekében, hogy biztosítsák Albánia függetlenségét és az uralkodó trónralépését, nemzetközi haderővel megszállták Albániát. A haderőben minden érintett európai nagyhatalom képviseltette magát így az Osztrák-Magyar Monarchia is küldött csapatokat, Poppe Kornél, aki az Albániához közeli cattaroi erődben szolgált, ezekkel a csapatokkal került oda.
A megszálló csapatok élénk társadalmi életet éltek, sportversenyeket, parádékat rendeztek, ismerkedtek az országgal, Poppe pedig fényképezett és egy albumra való fotót hozott haza emlékül. Albán emberek, a megszálló országok katonái, a német császár tiszteletére megtartott díszszemle, Wied herceg és felesége megérkezése Durazzóba láthatók ezeken a képeken. 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel megkezdődött a Nagy Háború melyet később az I. Világháborúnak fognak hívni és ezek a bajtársak a front ellentétes oldalain találják magukat.

Poppe Kornél egy fényképalbumban gyüjtötte össze a misszió során készített, kapott felvételeket. Az album jelenleg a Közlekedési Múzeum raktárában van. Nem kutatható, mivel gondatlan kezek a másik kettővel együtt szétszedték és összekeverték a lapokat. Sok kép elveszett. Nekem még volt alkalmam egyben látni és részben reprodukciót készíteni, amikor ifj. Poppe Kornél megmutatta a 90'-es évek elején. Alább következnek ezek a reprók. Amelyiket sikerült azonosítani feliratoztam. A többi egyenlőre korjelző.

Wied herceg érkezik a Taurus nevü hajón.

A herceg és felesége megérkezik. (Fél év mulva elmegy.)

 

Egy albán temető

Halottas kocsi

A Tebe erőd déli oldala

A megszállók zászlai a Tebe erődben

 

Olasz felfegyverzett jacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wied herceg palotája

 

 

A német különítmény

Osztrák utászok

 

Albán csendőrök

 

 

 

A kormányzó és törzse

S.M.S. Phanter

1914. január 28-án a német császár tiszteletére nagy parádét rendeztek. Ezen minden nemzet csapatai részt vettek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Olasz tisztek

 

Német és osztrák katonák őrségben