ERNST LISSAUER

A GYŰLÖLET ÉNEKE.

Kosztolányi Dezső fordítása.

Mit nekünk muszka, francia,

Ha vágják, vág a harc fia.

Mi nem szeretjük őket,

Mi nem gyűlöljük őket,

Védjük folyónk és völgy-ölünk

Gyűlölni egyet gyűlölünk,

A haragunk nagy, mint a hegy

S az ellenségünk egy, csak egy:

Az angol.

Látjátok-e, ott ül a gyáva szatócs,

Előtte a szürke, a végtelen’ ár,

Irigy, sunyi; kétszínű ás harapós

És védi keményen a vízi határ.

Vess csóvát ős-tüzünk,

Most esküt esküszünk.

Légy eskü vas-érc, nem gyenge férc,

Gyújts, hogyha fiunk szívéig érsz,

Halljátok a szót, valljátok a szót

Német hazánkon szárnyalót:

Mi mindig egyet gyűlölünk,

Ölünk, ölünk és gyűlölünk.

A haragunk nagy, mint a hegy

S az ellenségünk egy, csak egy:

Az angol.

Lenn a hajón ült sok merész,

Mulatni vágyó tengerész, -

Egyik tiszt poharat emel

S mint kard ha cseng, vitorla reng,

Ezt mondja csak: «fel, harcra fel!»

Miért emeltek poharat?

Egy bor forr bennük a harag.

A gárda milyen harcra megy?

Az ellenségük egy, csak egy:

Az angol

Bár sok-sok zsoldosod. legyen,

S dőzsölj a sok aranyhegyen,

Bár várad a tenger, igaz

Kis kalmár rosszul számítasz.

Mit nékünk muszka, francia,

Ha vágják, vág a harc fia.

A fegyvereink a bronz, az acél,

Es végül a béke, a béke a cél

De téged hosszú gyűlölettel

Gyűlölünk bosszús gyűlölettel.

Gyűlöl a fej, gyűlöl a kéz,

Gyűlöl a mind, gyűlöl a rész,

Gyűlölünk vízen és a földön,

Egy nagy nép gyűlöl mindörökkön,

A haragunk, akár a hegy

S az ellenségünk egy, csak egy:

Az angol.

Ha német poéták ajkán kel harci dal, ennek a dalnak hinnünk kell, mert a halálra készülés szent és őszinte perceiben fogant. Vagy születhetett-e más vajúdásban, mint a legmagasztosabb őszinteség, a kirobbanó nagy érzés tiszta lángjában Lissauer Ernőnek, a jeles német költőnek ez a verse, melyet a német hadvezetőség maga is terjesztett katonái között s a mely most Úgy járja be az egész harcos birodalmat, mint a felzúgó germán erő vihara. Ezt a megrázó erejű költeményt adjuk Kosztolányi Dezsőnek abban a szerencsés és az eredetivel egyenlő értékű fordításában, mely a Világháború Képes Krónikája számára készü1t. A fordítás értékét növeli a munka nehézsége. A Gyűlölet éneke ugyanis formai tekintetben vetekszik Poe Edgár A holló című versével És nagy dicsérete a fordítónak, hogy e rendkívüli nehézségeken oly könnyed egyszerűséggel tudott úrrá lenni.